Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Jaarvergadering

Op de vierde dinsdag in september bespreken we in het kerkgebouw van Opheusden ’s morgens de huishoudelijke zaken van de bond. ’s Middags is er een spreker. Op deze dag zijn alle (bestuurs)leden van de vrouwenverenigingen welkom.

Alle verenigingen krijgen omstreeks een maand voor de jaarvergadering een uitnodiging met daarbij de notulen van de vorige jaarvergadering. Ook de jaarverslagen en de financiële verslagen van de Vrouwenbond en diverse commissies en fondsen worden toegevoegd.

Bij aankomst wordt door een bestuurslid van elke aanwezige vrouwenvereniging de presentielijst getekend.

In de morgenvergadering vindt o.a. de bestuursverkiezing en de bespreking van de jaarverslagen plaats.

In de middagvergadering luisteren we naar een spreker.

Soms wordt het referaat in een brochure opgenomen of kan een CD besteld worden.

Sprekers op jaarvergaderingen (eerder huishoudelijke vergaderingen genoemd)

2018           dhr. G.H. ten Bolscher     Leer ons voor overdaad ons wachten – de aarde bouwen en bewaren                                                              vanuit Bijbels perspectief 

2017          ds. B.J. van Boven            Met Christinne op reis – verschillende leidingen

2016drs. P.A. ZevenbergenSara Nevius, een aandachtige leerling van de Heere Jezus
2015ev. A. van SettenGetuigen dichtbij
2014dhr. P. SchalkOm de nooddruftige mede te delen
2013ds. A.T. HuijserDe binnenkamer
2012dhr. P. EikelboomZelfverloochening en zelfontplooiing
2011dr. H.J. AgtereschVragen rondom het levenseinde
2010         dhr. W. Visser                 Christelijke eenvoud en matigheid
2009ds. B. LabeeVruchten van de Geest
2008ds. J. SchipperDe geestelijke wapenrusting

In 2009 was het een bijzondere huishoudelijke vergadering, omdat ds. C.A. van Dieren, na negentien jaar onze voorzitter te zijn geweest, afscheid nam. Als voorzitter werd ds. A. Verschuure uit Scherpenzeel gekozen.