Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Besturendag

Alle bestuursleden van zendings- en vrouwenverenigingen ontmoeten elkaar tweejaarlijks rond een thema.

Op de besturendag, voorheen presidentesvergadering, ontmoeten alle presidentes, maar ook de andere bestuursleden elkaar tweejaarlijks rond een thema. Van elke vereniging is dus het hele bestuur welkom.

De komende besturendag wordt D.V. op 5 februari in Geldermalsen gehouden. Het thema luidt: ‘Dat wij ons gedragen zoals het behoort’ als vervolg op het thema van de Jaarvergadering. 

Het is meestal vroeg in het jaar – de laatste donderdag van januari of de eerste donderdag van februari – dat de besturendag gehouden wordt. De uitnodiging daarvoor wordt in december naar de vrouwenverenigingen verzonden.

Voor de morgenvergadering wordt een spreker uitgenodigd die het thema van de dag inleidt.       

2017ds. A. SchreuderMeeleven!?
2015         ds. C.A. van Dieren          Het gebed op de vereniging
2013drs. N.J. TeerdsLeidinggeven, hoe doe je dat?

De eerste besturendag nieuwe stijl werd op 7 februari 2013 gehouden. Drs. N.J. Teerds sprak over ‘Leidinggeven, hoe doe je dat?’, waarin we als bestuursleden veel praktijkonderwijs kregen.

‘s Middags was er eerst groepsbespreking, daarna de evaluatie daarvan en een korte vragenbeantwoording.

De besturendag werd omstreeks 15.00 uur door ds. A. Verschuure afgesloten.

2011        ds. M. KarensGod dienen!?
2009ds. C. A. van Dieren         Toerusting en toerustingsavonden  
2007ds. W.VisscherVolhardende in de leer
2005ds. J.B. ZipproIn gesprek met elkaar
2003ds. G.J. van AalstDe orde des heils
2001ds. G. ClementsDe ware dankbaarheid

Ds. C. Sonnevelt sprak in 1999 over De vrouwenvereniging van nu – in de toekomst. Daarbij gaf hij de presidentes enkele belangrijke aanbevelingen mee:

– Geef plaats aan de drie doelstellingen: toerusting vanuit Gods Woord, samenbinding en bezig zijn voor kerk, zending en evangelisatie, Israël, gehandicaptenzorg, e.a.

– Laat bezinning op Gods Woord centraal staan

– Laat het element van samenbinding bij de voortduur gestalte krijgen (Jakobus 1:27)

– Laat inzet en inzameling voor goede doelen niet verminderen

– Laat de verhouding tot de kerkenraad duidelijk en open zijn

– Houdt u bij de oude (niet verouderde) schrifuurlijk bevindelijke waarheid