Wat was het fijn elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten!

’s Morgens werden de jaarverslagen van de vrouwenbond en de ‘Samen uit – vakantieweken’ besproken worden en was er bestuursverkiezing. Als nieuw bestuurslid is mw. M.J. van Velzen-Struik gekozen. Zij zal aankomend seizoen ingewerkt worden door mw. J.A. de Jonge-Wiskerke voor de taak van hoofdredactrice Tabitha.

’s Middags stonden we stil bij het thema ‘Terugzien in verwondering’ in het kader van 75 jaar Vrouwenbond. In een interactief vraaggesprek met oud-bondsbestuursleden mochten we Gods trouwe zorg opmerken in de lange tijd waarin de bond en de verenigingen functioneerden. 

Een foto-impressie ziet u hieronder.

Hieronder nog de mogelijkheid om digitaal uw giften over te maken. 

Collecte onkosten jaarvergadering
Gift vakantieweken