75 jaar Vrouwenbond en 50 jaar vakantieweken!

Op 5 april 2022 is de bondsdag gehouden in de Adventkerk in Veenendaal. Ds. A.P. Baaijens mediteerde over ‘k Zal gedenken! naar aanleiding van Psalm 77 vers 12a. Ds. A. Verschuure hield een lezing  over het thema ‘Uitzien met verlangen – in opzien tot de Heere’.

In een vraaggesprek met stafleden en gasten stonden we stil bij 50 jaar vakantieweken voor mensen met een beperking en voor ouderen. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door enkele deelnemers van de vakatieweken en organist Pieter Heykoop. Ook ging de jubileumactie ‘Beperking over grenzen’ van start: zorg en ontspanning voor mensen met een beperking en ouderen in Nigeria, Oekraïene en de Westbank (Israël).

De bondsdag is na te luisteren/kijken via deze (niet-openbare) links: morgenbijeenkomst en middagbijeenkomst. 

Programma:

  • welkom en opening
  • meditatie ‘k Zal gedenken’ door ds. A.P. Baaijens
  • lezing ‘Uitzien met verlangen – in opzien tot de Heere’ door ds. A. Verschuure
  • voorlezen groet aan Z.M. koning Willem-Alexander en zingen Wilhelmus
  • presentatie jubileummagazine en start jubileumactie
  • opening middagbijeenkomst en vragenbeantwoording
  • muzikale intermezzo’s met vraaggesprek stafleden en gasten vakantieweken
  • dankwoord en sluiting

Een foto-impressie vindt u hieronder.