Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Jubileumactie

De Vrouwenbond is 70 jaar geworden! Ter gelegenheid daarvan zijn we op de Bondsdag van 4 april een Jubileumactie gestart ten bate van zending en evangelisatie. Het banknummer waarop giften gestort kunnen worden is: NL96 RABO 0158 5618 99 t.n.v. Vrouwenbond Ger.Gem. Vermeld daarbij van welke vereniging de gift komt en wat de activiteit was. Bij voorbaat dank!

We willen geld inzamelen voor:

Zending:

De ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) heeft een nieuw zendingsterrein gevonden. Dat is Cambodja, gelegen in Zuidoost-Azië, vlakbij Thailand, Vietnam en Laos. Er heerst schrijnende armoede. De heersende godsdienst is het boeddhisme en de noodzaak om daar Gods Woord te brengen is groot. Wat een wonder, dat ds. IJsselstein, samen met zijn vrouw, als zendingspredikant naar Cambodja mag gaan. Ook wordt er nog een vrouwenwerker gezocht.

Er is een nieuwe zendingspresentatie van ZGG, die over het werk in Cambodja gaat. Deze presentatie kan op verenigingsavonden vertoond worden. Neem hiervoor contact op met het zendingsbureau via [email protected] of 0348-489950.

Evangelisatie:

Ons land wordt hoe langer hoe meer zendingsterrein. In de grote steden wordt het kerkbezoek steeds minder. Kerken staan leeg en velen krijgen een andere bestemming of worden gesloopt. Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Breda hebben ieder wel een evangelisatiepost, maar in drie van de vier genoemde steden is geen evangelist of veldwerker, terwijl die toch hard nodig is. Het geld dat wij bijeen brengen, zal gebruikt worden als bijdrage tot het aanstellen van een evangelist of veldwerker.

Hoe komen we aan geld?

Als Vrouwenbond zorgden we voor een basis van € 10.000, zoals in de thermometer te zien is. Dat is de eerste aanzet. Verder laten we het graag aan de creativiteit van u als vereniging over welke acties u gaat houden. Als de thermometer maar stijgt…!

Graag horen we wat u als vereniging gedaan heeft. Daarover wordt in Tabitha geschreven, maar we willen het ook op de website vermelden.

Draagt u/uw vereniging ook een steentje bij?

U kunt foto’s en een verslag(je) naar de secretaresse sturen: Contact opnemen

De Jubileumactie wordt afgesloten op de Bondsdag in 2018.