Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Jaarvergadering

Tijdens de goed bezochte Jaarvergadering op 26 september namen we afscheid van onze presidente, mevr. A Teerds-Gertenbach. Mevr. M.A. Heikoop-Gorter werd met algemene stemmen herkozen als bestuurslid en daarna in een enkelvoudige voordracht gekozen als presidente. In de door het vertrek van mevr. Teerds ontstane vacature werd mevr. P. Bostelaar-Sparling uit Elspeet gekozen.

In de middagvergadering sprak ds. J. van Boven over ‘Op reis met Christinne’. Binnenkort zal een verslag van de Jaarvergadering geplaatst worden. 

Wel kunt u alvast genieten van de foto’s, die een mooi beeld van de dag geven.