Deze online-morgen is na te luisteren!

U kunt de bondsmorgen naluisteren via deze (niet-openbare) link.

I.v.m. een technisch probleem is het welkomswoord niet duidelijk te horen, de andere bijdragen (meditatie, lezingen en vraaggesprek) wel.

Ds. H.J. Agteresch sprak deze morgen over de ware vrijheid en dhr. A.J. Bax gaf een impressie van zijn werk als vrijwilliger van stichting Gevangenenzorg. Met beide sprekers vond er een vraaggesprek plaats. De muzikale intermezzo’s werden die morgen verzorgd door harpiste Noralie Van Gurp.

Programma:

  • Welkom en opening, meditatie door ds. A. Verschuure
  • Lezing ‘De ware vrijheid’ door ds. H.J. Agteresch
  • Mededelingen
  • Muzikaal intermezzo
  • Impressie bezoekwerk door dhr. A.J. Bax
  • Muzikaal intermezzo
  • Vraaggesprek met ds. Agteresch en dhr. Bax
  • Dankwoord en afsluiting

U begrijpt dat, ook omdat dat de bijeenkomst online is gehouden, er wel kosten zijn verbonden aan de bijeenkomst. We willen u dan ook vriendelijk vragen om een vrije gift over te maken. Daarbij denken we ook aan de vakantieweken voor onze mensen met een beperking! Hieronder de twee QR-codes, waarmee u direct met uw telefoon uw gift kunt overmaken. Vanzelf kan het ook op de gebruikelijke wijze door uw gift over te maken op NL96 RABO 0158 5618 99. Vermeldt u dan duidelijk erbij of uw gift bestemd is voor de bestrijding van de onkosten of voor de vakantieweken.

Gift bondsdag
Gift vakantieweken

Hieronder een foto-impressie van deze online-morgen. Naast het bondsbestuur was alleen de vrouwenvereniging van Veenendaal aanwezig.