Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Geboren

‘Uit Gods hand ontvangen Laurus Willem Guido’, zo lezen we op het geboortekaartje van Willem en Anja de Jonge-Wiskerke. Ons bondsbestuurslid en haar man mochten tot hun blijdschap op 30 september jongstleden een gezonde zoon in de armen sluiten.

De kleine Guido is het broerte van Julia, Hugo, Marije, Loïse en Esther. Wat is het een wonder als de Heere in Zijn goedheid leven schonk en leven spaarde. Dat besef maakt klein en ootmoedig. Hoe zullen we in waarheid de Heere danken voor al Zijn weldaden?

Van harte wensen we Willem en Anja Gods Zegen toe, ook in het voor mensen zo onmogelijke werk hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Moge de Heere wijsheid schenken, zoals staat in Jakobus 1 vers 5.