Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Een terugblik op de Bondsdag

Het jaarthema duurzaamheid werd afgerond op deze dag.

Vanuit de Bedezang voor het eten werd aandacht gegeven aan het thema in eeuwigheidsperspectief. Ds. S.W. Janse hield zijn referaat over ‘Doe ons het hemelse betrachten’ vanuit Spreuken 8 vers 18. In een vraaggesprek met drs. L.J. van Belzen van de GBS en in het slotwoord van ds. A. Verschuure werd de zinsnede ‘Sterk onze zielen door Uw Woord’ belicht. 

Voor uitgebreide informatie zie onder ‘activiteiten/bijeenkomsten’.