Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

De Regiodagen in Rijssen, Zwijndrecht en ‘s-Gravenpolder

Veel dames bezochten deze bijeenkomsten…

Het thema van de dagen was ‘Waar liefde woont…’

Ds. Verschuure hield een meditatie over ‘God liefhebben boven alles’ en dhr. C. Weerheim van Stichting ‘De Vluchtheuvel’ gaf een lezing over ‘De naaste liefhebben als onszelf’.

In kleine groepjes en plenair werd gesproken over 10 stellingen/vragen die betrekking hadden op het onderwerp.

U kunt een geluidsopname van deze dagen bestellen via de website (zie informatie/geluidsopname).

Hieronder ziet u enkele foto’s van deze mooie dagen in onderlinge verbondenheid.