Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

De lezingen van de regiomorgen 2022 zijn na te luisteren!

Omzien in bewogenheid.

Hoe geven we – als vereniging en verenigingslid – dit gestalte ten opzichte van onze naaste? In onze gemeente, buiten onze gemeente, in onze eigen leefomgeving, aan jongeren? Mogen we met innerlijke ontferming bewogen zijn over het welzijn en heil van hen? Juist ook in deze coronatijd, waarin zoveel eenzaamheid wordt ervaren?

Ds. A. Verschuure mediteert vanuit Jona 4:2 over de bewogenheid van de Heere Die omziet naar zondaren. Oud-evangelist Krijgsman geeft in zijn referaat (praktische) handvatten om naar onze naaste om te zien in bewogenheid.

De lezingen en vragenbeantwoording zijn na te luisteren en te kijken via deze (niet openbare) link.

Collecte onkosten
Collecte vakantieweken