Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Bondsdag – 4 april 2017

De Bondsdag stond in het teken van ‘herdenken’. Ds. C.A. van Dieren sprak over: ‘Wat zijn u deze stenen?’ Verder was er aandacht voor de jubileumactie ten bate van zending en evangelisatie. Ook werd de nieuwe Tabitha gepresenteerd.

Het thema van de Bondsdag was ‘herdenken’. Dit jaar is het 70 jaar geleden, dat de Vrouwenbond werd opgericht. Dat betekent ook een jubileum voor onze vakantieweken voor mensen met een beperking. De eerste vakantieweek was immers een geschenk van onze Bond ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan! Een ander jubileum, waard om te herdenken, is ‘500 jaar reformatie’. Wat is de Heere al die eeuwen en jaren door getrouw geweest. Zien we Zijn zorg ook vandaag in ons leven?

Bij een jubileum hoort een jubileumactie. We hopen met elkaar geld bijeen te brengen voor zending en evangelisatie.

Wat betreft de zending willen we ons inzetten voor het nieuwe zendingsgebied Cambodja. Ds. IJsselstein zal daar zendingspredikant worden en mogelijk zal er ook een vrouwenwerker aangetrokken worden.

Wat betreft de evangelisatie gaat onze aandacht uit naar vier grote steden (Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Breda), waar wel evangelisatieposten zijn. Drie van de vier steden hebben geen evangelist of veldwerker. Wij mogen daar een bijdrage aan leveren! Zie foto thermometer bij foto’s Bondsdag.

In de middagvergadering was er na de vragenbeantwoording door ds. Van Dieren de presentatie van ons nieuwe blad Tabitha. Wilt u meer informatie over Tabitha? Lees meer

Het clubkoor ‘Mefiboseth’ zong op ontroerende wijze enkele liederen en psalmen.

Daarna was er een interview met staflid Arja Boeser en met kernstaflid Evelien Herweijer. Op enthousiaste wijze wisten ze ons mee te nemen in de vakantieweken. Zij deden daarbij de oproep: Ga ook eens mee! Je mag je tijd en energie geven, maar je krijgt er onnoemelijk veel voor terug… Wilt u meer informatie over de vakantieweken? Lees meer