Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Bondsdag 2015 – foto’s

Het was een mooie Bondsdag. Inhoudsvol, aangrijpend, samenbindend. Het thema was: Tijd genoeg!?

Op 14 april kwamen we met ongeveer 1800 mensen in de Adventkerk te Veenendaal bijeen. Na het openingswoord van onze voorzitter, ds. A. Verschuure, over Psalm 90 vers 12 – dagen tellen – sprak ds. C. Sonnevelt over ‘De tijd uitkopende…’ naar aanleiding van Efeze 5 vers 16. Het thema was: Tijd genoeg!? Ook ds. Zadok uit Israël was aanwezig. Ds. Zadok is een Messiasbelijdende predikant en voorganger van de gemeente Chesed we Emed (Genade en Waarheid) in Kanot, bij Tel Aviv. Hij vertelde ons o.a. hoe het is om in angst en spanning te leven in het Midden Oosten.

In de middagvergadering beantwoordde ds. Sonnevelt de schriftelijk gestelde vragen. Daarna vertelde mr. Richard Donk, buitenlandjournalist bij het RD, in een interview wat hij meemaakte in oorlogsgebieden en natuurgeweld. Het is waar, zoals de tekst vervolgt: ‘Dewijl de dagen boos zijn…’ De Koning van de Kerk regeert. Zijn raad zal bestaan. Dat kwam ook in het slotwoord, door ds. Sonnevelt uitgesproken, naar voren.