Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Benieuwd naar onze Jaarvergadering?

Een (foto)impressie…

’s Morgens werden de jaarverslagen van de Vrouwenbond en de Commissies Vakantieweken besproken en vond bestuursverkiezing plaats. Mevr. J.C. Blijleven-de Niet en M. de Zwart-Buijs werden herkozen als bondsbestuurslid evenals ds. A. Verschuure als voorzitter van de VBGG.

We namen deze dag afscheid van mevr. C. van de Craats-Bos. Zij werd toegesproken door ds. Verschuure en de presidente. Als dank voor haar vele werk in de afgelopen twaalf jaar ontving zij de Bondsspeld, een Bijbel met zilveren slotje, een fotoboek en een mooie bos bloemen. Daarnaast twee dikke boekwerken met A4-bijdragen van alle verenigingen en een prachtige ‘patchwork’deken, samengesteld uit talloze -door de verenigingen- gehaakte lapjes, waarin allerlei steken waren verwerkt. Zij uitte hiervoor haar hartelijke dank. 

Tijdens de middagbijeenkomst sprak ds. J. van Laar te spreken over ‘Zo zegt de Heere!’ naar aanleiding van 2 Koningen 22 en gerelateerd aan ons jaarthema ‘Gehoorzaamheid in liefde’. Gods gebod luidt: Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit kwam in het leven van de jonge koning Josía openbaar. Het gevonden wetboek werd voorgelezen, waarin de HEERE van vloek en zegen spreekt. Zijn spreken was én is gezaghebbend, ook in 2019! Al kan daar in onze tijd van alles op afkomen, onze identiteit en dat van onze verenigingen moet geworteld zijn in Gods Woord.