Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Appelflappen, spaarpotjes en zang in Aalst

Zendingsvereniging ‘Dorkas’ liet de thermometer van de jubileumactie stijgen

Secretaresse Erica van Zijtveld schrijft:

Meer dan 1000 appelflappen moesten door de bakker gemaakt worden nadat de leden met een bestellijst langs familie en bekenden waren geweest. Er waren kleine spaarpotjes gemaakt die, gevuld door leden met statiegeld en kleingeld, voor een groot bedrag zorgden. Ook was er een psalmzangavond georganiseerd m.m.v. van een kinderkoor en bovenstemgroep waarbij een miniverkoping gehouden werd. Dat gaf samen met het sponsorgeld en collectegeld een mooie opbrengst. Zo heeft de zendingsvereniging Dorkas met medewerking van vele mensen mee mogen zorgen voor het stijgen van de thermometer.

We hopen dat de doelen een goede voortgang mogen krijgen.